โรงพยาบาลโชคชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโชคชัยแห่งเก่า จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (เฉพาะวัน และเวลาราชการ)