โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 46 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โทร 0-4351-8200 ต่อ 7659,7669 หรือเว็บไซต์ http://WWW.Reh.go.th หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ