โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ