สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เลขที่ 197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณโดมด้านทิศตะวันออก อาคารพญาคชสาร (อาคารหลังเสาธง)
ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ)