สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
– หมายเลขโทรศัพท์ 045 586 070
– ทางเว็บไซต์ http://yaso.nfe.go.th/site/
– ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565