โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 107 หมู่ 7 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้รับสมัครเข้ารับการเลือกสรร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร