โรงพยาบาลโนนสุวรรณ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่วันที่ 6-14 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) ชั้น 2 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โทร.0 4460 7140- 141 ต่อ 202