โรงพยาบาลปทุมรัตต์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอ และยื่นในสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันในเวลาราชการ