มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา

การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 นาฬิกา ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 04425-5530 – 8 ต่อ 22506