โรงพยาบาลหนองพอก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา

รับสมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึง 27 ธันวาคม 2564 ณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ในวันและเวลาราชการ)