โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลปราสาท
*ตั้งแต่วันที่ 11-20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภาพ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.