สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จึงให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติ (โดยวิธีออนไลน์) ดังนี้

  1. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศฉบับนี้กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมส่ง
  2. ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sunha.bkk@gmail.com ภายในเวลาที่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 หากเอกสารหลักฐาน พ้นระยะเวลาตามประกาศกำหนดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. จะถือว่าไม่ประสงค์สมัคร เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป