เทศบาลเมืองสีคิ้ว รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา

การรับสมัคร
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันทำการ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว