คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2565

1 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง 805016
อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท

2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง 805035
อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม