โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเภสัชกร โรงพยาบาลขอนแก่น

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 27 อัตรา
    ค่าตอบแทนเดือนละ 13,500 บาท
    สมบัติเฉพาะตำแหน่ง รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  2. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
    ค่าตอบแทนเดือนละ หลักสูตร 5 ปี 13,020 บาท หลักสูตร 6 ปี 15,210 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.kkh.go.th/hrm/ เลือกหัวข้อ “สมัครงานออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565