สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา
หรือโทรสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 4249 2514