งานเด่นวันนี้

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โทร 0 4351 8200 ต่อ 7659,7669 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ