กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565-4 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 15.30 นาฬิกา) ณ หอประชุม พันตรีเจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หากหอประชุมฯ มีการใช้งาน ให้มาสมัคร ณ กองบังคับการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2