กองพลพัฒนาที่ 2 รับสมัครนายทหารประทวน 3 อัตรา

วันเวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (0830 – 1600) ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 2 เลขที่ 147 หมู่ที่ 6 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 – 4493 – 4701 – 3 ต่อ 21411