วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ