มณฑลทหารบกที่ 210 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกรคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร 042-051491 หรือ 042 – 151-494 ต่อ 28811