โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
*สมัครสอบด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)
*สมัครสอบในรูปแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลิงค์รับสมัครงาน ออนไลน์) หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักงานโรงพยาบาลสุทธาเวซ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4302 1021 ต่อ 87809