สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐาน ต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4281-2657