โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ