สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิหรือติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กศน.อำเภอบ้านเขว้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ กศน.อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 096-398-2246