โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดพักกลางวันเวลา 12.00 – ดรา.00 น.) ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขั้น 4 โรงพยาบาลชุมแพ