โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร 043 – 970515