โรงพยาบาลหนองพอก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 อัตรา

รับสมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565 ณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ในวันและเวลาราชการ)