โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)