เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 7-17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)