มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร กำหนดรับสมัครในวันที่ 1- 15 ธันวาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ สมัครทางไปรษณีย์