ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพี่เลี้ยง 1 อัตรา

ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 (ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร