สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โทร.042-222356 ต่อ 128 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ