โรงพยาบาลชื่นชม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ