โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัคร งาน” ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ