สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.