โรงพยาบาลปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565. ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565.ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00น. – 12.00น. ภาคบ่าย รับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00น. 16.00 น.)