เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
*ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) และทางเว็บไซด์ของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ http://www.kantharalak.go.th
*โทร.0-4566-3480-1 ต่อ 112