สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 1 อัตรา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ เลขที่ 72/1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.
*โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครั้งนี้