โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ