สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 รับสมัครจ้างเหมาบริการ และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

  1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
  2. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)