โรงพยาบาลโนนศิลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0 4300 9738 ต่อ 111