โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึง 17 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารหอนอนพิมาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 13