ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร.094 290 3777 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ