โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)