สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด