โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน กลุ่มการพยาบาล 49 อัตรา

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่ 18-26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)