สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถจัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS เท่านั้น) โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.