สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร Down load ใบสมัครจาก web site : http://pvlo-uth.dld.go.th หัวข้อรับสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 78 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 – 18 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ