โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2564 ที่ระบบอนไลน์ ที่ประกาศในเว็บไซต์ www.kwthos.com และเพจโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โทรศัพท์ 0 4451 3603 (ต่อ 103)